OSMANOĞLU KLİNİĞİ

Cemiyet üyelerine ve birinci derecede yakınlarına yapılacak tüm işlemlerde (Muayene ameliyat, laboratuar, radyoloji ve yatış) Türk Tabipler Birliğince belirlenen fiyatlardan % 10 indirim uygulanıyor. 

Adres: Abide-i Hürriyet Cad. No: 226/1 Şişli / İstanbul

Tel: 0212 296 20 60