31. Başarı Ödülleri - 1989

Haber: Süreyya Çarbaş, Selma Tükel, Mehmet Yalçın.

Güncel Yazı: Ergun Balcı , Hasan Pulur, Halûk Şahin.

Güncel Spor Yazısı: Tayfun Bayındır, İslâm Çupi, Celal Demirbilek.

Röportaj: Nilgün Cerrahoğlu, Emin Çölaşan, Refik Durbaş.

Dizi Röportaj: Celalettin Çetin, Tarık Dursun Kakınç, Zeynep Oral.

İnceleme: Turhan Aytul, Lale Çakıroğlu, Şükran Ketenci.

Fotoğraf: Saim Altunterim, Ali Tevfik Berber, Şakir Şad.

Karikatür: Semih Balcıoğlu, Tan Oral, Turhan Selçuk.

Sayfa Düzeni: Ali Acar, Hüsamettin Acar, Metin Yılmaz.

Radyo Haber Program Yayımı: Alaettin Bahçekapılı, Sezi Ergun, Taner Karaboğalı.

TV Haber Program Yayımı: Ertuğrul Karslıoğlu, Mehmet Kaya, Semra Sander.

Mansiyonlar:

Haber:
 Şenol Gezer.

Güncel Yazı: Coşkun Çokyiğit.

Güncel Spor Yazısı: Turgay Renklikurt.

Röportaj: Fatma Çakıcı.

Fotoğraf: Satı Kaya.

Sayfa Düzeni: Halis Güler.

Jüri Özel Ödülü: Osman Balcıgil, Kadir Çelik, Uğur Dündar, İzzet Öz ekibi.