30. Başarı Ödülleri - 1988

Haber: M.Ali Birand, Uğur Dündar, Erbil Tuşalp.

Güncel Yazı: Şahap Balcıoğlu, İlhan Selçuk, Ali Sirmen.

Röportaj: Metin Akın, Osman Balcıgil, Ertuğrul Özkök.

Dizi Röportaj: Zeynep Oral, Murat Öztemir, Selma Tükel.

İnceleme: Özgen Acar, Şevket Okant, Sadun Tanju.

Fotoğraf: Halûk Özözlü, Süleyman Sarılar, Hüseyin Sarıuçak.

Karikatür: Turhan Selçuk, Nehar Tüblek, Cafer Zorlu.

Sayfa Düzeni: Ali Acar, Tümer Argun, Ali Galip Vural.

Radyo Haber Program Yayımı: Üner İsmail Uzmen.

TV Haber Program Yayımı: Fatih Arslan, Namık Kasapbaşoğlu.

Mansiyonlar:

Haber:
 İlter Sağırsoy.

Röportaj: Coşkun Çokyiğit.

Dizi Röportaj: Fatih Türker.

İnceleme: İsmet Berkan.

Fotoğraf: Ali Tevfik Berber.

Sayfa Düzeni: Halis Güler.

Jüri Özel Ödülü: Osman Aydoğan.

Özel Ödül: Ertuğrul Karslıoğlu.