Tarihçe

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ülkenin tek partili yönetimden çok partili demokratik bir rejime geçme sancılarının başladığı 1946 yılının 10 Haziran günü kurulmuştur. 

Kurucuları gazeteci-karikatürist Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler’dir. Sedat Simavi Cemiyetin ilk genel kurulunda başkan olarak seçilmiştir. Sedat Simavi’yi izleyen başkanlar ise sırasıyla Burhan Felek, Cevat Fehmi Başkut yeniden Burhan Felek, Nezih Demirkent, Necmi Tanyolaç, Nail Güreli, Orhan Erinç ve Turgay Olcayto’dur.

TGC’nin kuruluş amacı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacı 19 Ocak 2015 tarihindeki genel kurul’da kabul edilen tüzüğünde şöyle vurgulanır. “Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak;

‘Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ nin herkes tarafından benimsenmesini, geliştirilmesini, korunmasını, toplumda yaygınlaşmasını sağlamak, herkesin bilgi edinme, halkın doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, iletişim, düşünce açıklama, eleştiri ve yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunmak; gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmek, ilerletmek, korumak ve yüceltmektir.”

Bu amaç doğrultusunda çalışan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 3780 asıl üyesi bulunmaktadır. Cemiyetin ayrıca mesleğe ve ülkeye önemli katkılar sağlayan kişilerden oluşan onursal üyeleri de bulunmaktadır.

Yazılı, görsel basında 212 sayılı yasayla çalışan sözleşmeli ve basın kartı sahibi üyeler en az iki yıllık meslek kıdemi gözetilerek üye olarak kabul edilirler. Asıl üyelerin başvuruları Balotaj Kurulunda değerlendirilir. Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

TGC seçimleri 3 yılda bir yapılıyor

Yönetim Kurulları üç yılda bir yapılan genel kurullarda gizli oylama sonucu en çok oy alan 11 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Cağaloğlu’nda bulunan yönetim binası kendi mülküdür. Binada bulunan Burhan Felek Konferans Salonu meslekle ilgili Konferanslara, toplantılara ve eğitim amaçlı çalışmalara açık tutulmaktadır. 


TGC Basın Müzesi

Divanyolu’nda bulunan Basın Müzesi Türkiye’nin ilk Basın Müzesi’dir. Önceki Başkanlardan Nezih Demirkent’in çabalarıyla açılan müze günümüzde içinde yer alan basın tarihine ilişkin objeler, öldürülen gazeteciler galerisi, Osmanlı döneminde çıkan azınlık gazetelerin baskılarıyla ve iletişim alanındaki teknolojinin geçirdiği evrimi gösteren matbaa makineleri ve iletişim araçlarıyla halen dünyanın bu alandaki sayılı iletişim müzelerinden biridir.

Ayrıca Müze’nin resim galerisinde resim, fotoğraf sergileri sanatseverlerin ziyaretine açık tutuluyor. Basın Müzesi kitaplığında ise 3 bini iletişim dalını kapsayan yayınlar olmak üzere 25 bin dolayında eski ve yeni yazılı kitap ve materyal var. Kitaplık salonunda gazeteciler, araştırmacılar, akademisyenler koleksiyonlardan ve öteki yayınların tümünden yararlanma olanağı buluyorlar. Yılda 5 bin araştırmacı Basın Müzesi’nden yararlanıyor.

TGC İlköğretim Okulu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin etkinlikleri arasında kitap yayınları önemli bir yer tutuyor. Bugüne dek çıkarılan 57 kitap, hem meslektaşların, hem de iletişim öğrencilerinin yararına sunuldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ayrıca yürüttüğü bir kampanya ile adını taşıyan Sefaköy’deki sekiz yıllık ilköğretim okulunu hayata geçirdi. Okul 18 derslikli ve 308 öğrencisi var.

TGC’nin Etkinlikleri:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti meslek içi eğitim çalışmalarını önemle eğilmiş değişen yönetimlerin de çalışmalarıyla İstanbul’da ve bütün yurt düzeyinde eğitim seminerleri, konferanslar, uluslararası sempozyumlara aracılık etmiştir.

1997 yılında Konrad Adenauer Vakfı ile başlatılan yerel basın meslek içi eğitim seminerleri 2015 yılının Nisan ayında 76’ya ulaşmıştır. Anadolu’nun hemen her kentinde yerel basında çalışan gazetecilerle sürdürülen eğitim seminerlerinde bugüne dek 8 bin gazeteciye sertifika verildi. Yine Konrad Adenauer Vakfı ile 3 dalda düzenlenen yerel gazetecilik yarışmasıyla 17 yıldır başarılı gazetecileri ödüllendiriyor.

Türk Alman Gazeteciler Seminerleri

Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her yıl Antalya’da düzenlediği Türk-Alman Gazetecilik Semineri’nde de Almanya’dan ve Türkiye’den, yaygın basından seçkin gazetecileri, akademisyenleri ağırlıyor. Düzenlenen tartışmalı toplantılarda yılın önemli konuları masaya yatırılıyor. İki ülkenin basın temsilcilerinin görüşleriyle tartışılıyor. Seminerler 29 yıldır yapılıyor.

TGC Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin en önemli çalışmalarından biri Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk bildirgesidir. 1996’da çalışmaları başlayan bildirge için yoğun mesai harcanmış yurt dışındaki örnekler taranmış ve sonuçta ortaya çıkan metin sivil toplum örgütlerinin, baroların da katılımıyla tartışılmış ve kabul edilmiştir. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi 1998 Genel Kurulu’nda üyelerin oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi bir anlamda gazetecilerin anayasası işlevini görmektedir. Basın davalarında da yargıçların atıf yaptıkları belgelerden biri olarak değer kazanıyor.

TGC Medyada Çeşitlilik Kılavuzları

TGC British Council’la düzenlediği bir akademik çalışma sonucu Medyada Kadın, Çocuk ve kültürel köken konularının medyada işleniş biçimini ele aldı. BBC’den uzmanların da katıldığı iki günlük bir toplantı sonunda ortaya çıkan metin daha sonra Medyada Çeşitlilik Kılavuzu kitapçığı olarak yayınlandı. Medyaya ve üniversite iletişim fakültelerine dağıtıldı.

TGC Online Eğitim Çalışması

TGC BBC ve British Council işbirliği ile online ortamda 250 gazeteciye 11 uzmanlık alanında gazetecilik eğitimi verdi.

TGC İnsan Hakları Seminerleri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde medyaya yönelik bir insan hakları semineri de düzenledi. Seminere Zeynep Atikkan’ın görüşmeler sonucu seçtiği 25 gazeteci katıldı. Felsefeci İonanna Kuçuradi’nin Koordinatörlüğünde düzenlenen seminerlerde akademisyen ve hukukçu uzmanlar gazetecilere insan hakları konularında bilgi verdi.

TGC gazetecileri 5 dalda ödüllendiriyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti meslektaşlarının çalışmalarını değerlendirmek ve teşvik etmek amacıyla ödül kurumunun yararına inana gelmiştir. Bugüne dek Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Sedat Simavi Ödülleri, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri ve 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Ödülü ve Yerel Medya Ödülleri olmak üzere 5 ödül basın topluluğunun en çok ilgi gösterdiği yarışmalar olarak dikkati çekmiştir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşu olan 10 Haziran’lar da örgütümüzün en kıdemli üyelerini doğum tarihlerini dikkate alarak bir araya topluyor ve onlara yemekli bir toplantıda anı plaketleri veriyor. Yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Avrupa Gazeteciler Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Basın-İş Sendikası, Basın Enstitüsü gibi derneklerle birlikte oluşturulan Gazetecilere Özgürlük Platformu(GÖP) içinde de etkin bir rol oynamaktadır.

TGC Meslekte İz Bırakanlar Toplantıları

Basın Müzesi’nde düzenlenen etkinliklerden biri de “Meslekte İz Bırakanlar” adı altında gazeteci ustaları anmak amacıyla yapılan toplantılardır. Bu toplantılarda gazetecinin, yazarın çalışmalarından, yaşamından örnekler veriliyor. Yakın dostları onu anlatan konuşmalar yapıyorlar. Bugüne kadar 24 gazeteci toplantılarda anıldı.

TGC Şiir ve Musiki Günleri

Yine Basın Müzesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in düzenlediği Şiir ve Musiki günleri her ayın ikinci Cumartesi günleri üyelerimize ve sanatseverlere hoş saatler geçirtmekte bir yandan da bilgilendirmektedir.

TGC-Tarih Vakfı Tan Toplantıları

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Tarih Vakfı ile birlikte Cağaloğlu’ndaki Halil Lütfü Dördüncü İş Hanı’ndaki Tan Avlusu’nda düzenlediği Tan Evi Toplantıları her ayın son Salı akşamı düzenleniyor. Tan Olayı’nın Anımsattıkları ve bugüne yansımaları konusu ele alınıyor. Hıfzı Topuz, Gündüz Vasaf, Doğan Hızlan, Orhan Koloğlu ve Altan Öymen bugüne kadar toplantılara konuşmacı olarak katıldı.

Bağımsız ve bağlantısız meslek örgütü olma kimliğini özenle koruyan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilerin haklarını korumada kutsal sorunları çözmede uğraşlarını sürdürmeye kararlıdır.