TGC, TGS, ÇGD, TGF, İGC Basın Kartı Komisyonu ile ilgili basın toplantısı düzenliyor

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS),  Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD), Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Ankara'da 18- 19 Kasım 2015 tarihlerinde toplanacak Basın Kartı Komisyonu ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı, 17 Kasım 2015 Salı günü saat 11.00'de  Ankara Mülkiyeliler Birliği Lokali’nde yapılacak.

İSTANBUL – Gazetecilik meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulmadan keyfi bir tutumla eşitlik ilkesine aykırı hazırlanan Basın Kartı Yönetmeliği kapsamında yeni oluşturulan Basın Kartı Komisyonu’nun hukuksuz olduğu gerekçesiyle gazetecilik meslek örgütleri basın toplantısı düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen’in açıklama yapacağı basın toplantısı 17 Kasım 2015 Salı günü saat 11.00'de Ankara Kızılay’daki Mülkiyeliler Lokali’nde yapılacak.

GAZETECİLERİN HAKLARI ELİNDEN ALINIYOR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan çıkarılan Basın Kartları Yönetmeliği’nin iptali için 14 Ekim 2015 tarihinde dava açarak yürütmenin durdurulması ve yürütmenin iptalini istemişti.  1973 yılından beri Komisyonda gazetecilik meslek örgütlerinin üçte iki  olan temsil oranı yeni Basın Kartı Yönetmeliğinde üçte bire düşürülmüştü. Komisyondan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti çıkarılmıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın üç temsil hakkı bire indirilmişti. Komisyon sayısı 13 kişiden 15’e çıkarılıp, 8 üyelik Genel Müdürlük tarafından doğrudan atanabilir hale getirilmişti.  Basın Kartı Komisyonu en son Aralık 2014’te toplanmış, komisyonun onayladığı ilk kart almaya hak kazananlar Genel Müdürlükçe onaylanmış ancak sürekli basın kartı almayı hak eden 94 gazetecinin kartları ise alıkonulmuştu. Hiçbir meslek örgütünün görüşüne danışılmadan 28.08.2015 tarihinde apar topar Basın Kartı Yönetmeliği değiştirilmişti.

Tarih:        17 Kasım 2015 Salı

Yer:           Mülkiyeliler Birliği Lokali

Adres:       Konur Sok. No: 1 Kızılay/Ankara