TGC: RTÜK tek tip insan, tek tip aile, tek tip yayıncılık için faaliyetlerini sürdürüyor

TGC RTÜK’ün dijital platformlara verdiği cezayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Televizyonlara yaptığı müdahalelerden sonra Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bu kez de dijital platformlara yönelik üst sınırdan idari para cezası verdiğini duyurdu.  RTÜK Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV'ye verdiği cezalara ilgili olarak da toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırılık iddiasında bulundu. Anlaşılan o ki, RTÜK değişen dünya düzenini, temel insan hak ve özgürlüklerini kavrayamadığından yine karartma ve yüksek para cezalarıyla yayınlara yön vermeye çalışmaktadır.

RTÜK’ün karartma ve yüksek para cezaları, TRT’nin kuruluşundaki yayın ilkelerinden kopya ettiği ‘Türk aile yapısı’ gibi tanımı tam olmayan, yoruma açık gerekçeyi de içermektedir. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi yayınlara bu tip iktidar müdahalelerine karşı gazetecinin temel görevleri arasında şu önemli maddeye yer vermiştir:

Buna göre ; ‘Gazeteci; milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, dil, din, mezhep, inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görüşü ayrımcılığı yapmadan tüm uluslar, halklar ve bireylerin haklarını tanır, saygı gösterir.’

RTÜK’ün bu tutumuyla tek tip insan, tek tip aile, tek tip yayıncılık formülleriyle iktidara yaranma çabasında olduğu görülmektedir. Bu tip davranışlar iktidara yardımcı olmaktan çok, gelişmiş ülkeler nezdinde iktidara ve ülkemize değer kaybettirmektedir.”