TGC: 1 Mayıs Basın Görev Kartları kullanıma girmeden yasaklandı

TGC Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak 1 Mayıs Basın Görev Kartı’nın geçerliliğinin Valilik tarafından şarta bağlanması nedeniyle yarın kullanılamayacağını duyurdu

TGC Yönetim Kurulu açıklamasında “Sarı basın kartı olmayan gazetecilerden gelen talep üzerine meslektaşlarımızın rahat görev yapabilmesi için hazırlanan kartlar meslektaşlarımıza ulaştırılmıştır. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden son anda gelen bir taleple kart alan 486 meslektaşımızın bilgilerinin incelenmesi için ayrıca listelerinin verilmesi istenmiştir. Başlangıçta Cemiyette kalacağı konusunda anlaşmaya varılan listenin Emniyet Müdürlüğü’ne verilmesi Yönetim Kurulumuzca uygun görülmemiştir” denildi.

 

TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Valilik ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız toplantıda yalnız 1 Mayıs günü geçerli olacak kartın verildiği gazetecilerin listesinin TGC'de olacağı, sahada gazetecilerle güvenlik güçleri arasında bir sorun yaşanırsa TGC'ye başvurulacağı konusunda ortak karara varılmıştı. Ancak bu hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kart verdiğimiz gazetecilerin listesi ısrarla talep edilmiştir. TGC Yönetim Kurulu birçok olayda olduğu gibi 1 Mayıs konusunda da gazetecilere makul şüpheli olarak davranılmasının yanlışlığını ifade ederek bu listeyi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşmama kararı almıştır.

TGC 1 MAYIS GÖREV KARTINI NEDEN HAZIRLADI?

Gezi olaylarını izleyen muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar arasında 150 meslektaşımız yaralanmıştır. Bu meslektaşlarımızı yaralayan güvenlik güçlerinin saptanması için Türkiye Gazeteciler Sendikası ile birlikte 27 Haziran 2013 tarihinde dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya başvurmuştur. Ancak 6 ay sonra TGC’ye gazetecileri yaralayan güvenlik güçlerinin saptanamadığı bir yazıyla iletilmiştir.

GEZİ'DE YARALANAN GAZETECİLERLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİNİ BİRARAYA GETİRDİK

Biz de İçişleri Bakanlığı temsilcileri ile gazetecileri TGC Basın Müzesi’nde 24 Eylül 2013 tarihinde bir araya getirerek gazetecilerin yaşadıkları sorunları anlatmasını sağladık. Bu toplantıda meslektaşlarımız 5953 sayılı Basın İş Yasası ile çalıştırılmadıkları için basın kartlarının olmadığını bu nedenle de 1 Mayıs gibi toplumsal olayları izlerken tanıtım kartlarının polis tarafından dikkate alınmadığını ifade ettiler. TGC’nin toplumsal olaylarda meslektaşlarımızın görevlerini yaparken sorun yaşamamalarını sağlayacak bir kart vermesini talep ettiler.

İSTANBUL VALİSİ İLE 17 MART’TA TGC’DE GÖRÜŞME YAPILDI

Bu konu İstanbul Valisi Vasip Şahin'in 17 Mart 2015 günü TGC’ye yaptığı iade-i ziyarette gündeme gelmiştir.Toplantıda Vali Vasip Şahin ile birlikte TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ile Vali Basın Danışmanı Oğuz Gül bulundu. Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; muhabir, foto muhabiri, kameraman ve canlı yayın ekiplerinin toplumsal olaylarda güvenli koşullarda çalışabilmesi için bir kart düzenlenebileceğini belirtti. Bu görüşme kapsamında öncelikle fiilen gazetecilik yapan ancak sarı basın kartı taşımayan gazetecilerin 1 Mayıs'ta rahat çalışabilmelerini sağlamak için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanacak bir kart verilmesi kararlaştırıldı.

VALİLİK VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİYLE TOPLANTI YAPILDI

Bu konuda 23 Mart Pazartesi günü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, İstanbul Valiliği Basın Danışmanı Oğuz Gül ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ile bir görüşme yaptı. Toplantıda başvuran gazetecilerin listesinin TGC’de olacağı, 1 Mayıs’ta gazetecilerle polis arasında bir sorun yaşanırsa TGC ile bağlantı kurulacağı konusunda ortak karara varıldı.

TGC Valilik ile yapılan görüşmenin ardından medyaya bir duyuru yaptı. Yararlanmak isteyen medya kuruluşları 1 Mayıs olaylarını izleyecek sarı basın kartı bulunmayan gazetecilerin isimlerini, fotoğraflarını, vatandaşlık kimlik numaralarını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne bildirdi.

486 GAZETECİYE 1 MAYIS GÖREV KARTI DAĞITILDI

Kart başvuruları, yayın organlarının künyesinde yer alan yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürleri ve haber müdürlerinden birinin imzasıyla yapıldı. Kişiye özel hazırlanan fotoğraflı 486 kart medya kuruluşlarının TGC’ye bildirdikleri kişilere imza karşılığı teslim edildi.

Daha sonra İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 22 Nisan'da yazılan bir yazı ile “sarı basın kartı, TGC'nin 1 Mayıs Görev Kartı ile Kurumların Tanıtım Kartlarını” taşıyan gazetecilerin rahat çalışabilmesi için güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesi talep edildi.

Ancak 1 Mayıs Görev Kartı isteyen gazetecilerin listesinin baştan TGC'de olacağı konusunda karşılıklı bir karara varılmasına rağmen bu karar yokmuş gibi davranılarak ısrarla liste Cemiyetten istendi.

Bu durum üzerine son olarak 30 Nisan Perşembe günü saat 12.00’de Emniyet’ten sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı ile bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede 29 Nisan akşamı Valilikte yapılan 1 Mayıs Güvenlik Toplantısı’nda Emniyet ve İstihbarat yetkililerinin kart verilen gazetecilerin listesini özellikle incelemek için istedikleri belirtilmiştir. Ancak bu listenin verilmemesi halinde yalnızca sarı basın kartlarının geçerli olacağı vurgulanmıştır. Bu durumda 1 Mayıs Görev Kartları kullanıma girmeden yasaklanmıştır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne güvenerek kimliklerini, fotoğraflarını gönderen meslektaşlarımızın güvenlerini boşa çıkaramazdık. Dolayısıyla hazırlanan listeyi vermemekte ısrar ettik. Üzülerek duyuruyoruz ki, yarın hazırladığımız kartlar 1 Mayıs’ta geçerli olmayacaktır. Yönetim Kurulumuz bu kararı etik ilkeler ışığında almıştır. Anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı adına görev yapan gazetecilerin örgütüdür. Amacı da gazetecilerin bu görevlerini çağdaş demokratik ülkelerde olduğu gibi insan onuruna yakışan bir şekilde güvenle ve aralarında hiçbir ayrım olmadan yapabilmelerini desteklemektir.”