TGC: İktidar gazeteciliğe müdahale etmekten vazgeçmelidir

İstanbul - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, iktidarın yurt dışından fon alan bazı medya kuruluşlarına yönelik düzenleme getireceğini duyurmasını eleştirdi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Son 20 yıldır iktidar medyanın yüzde 95’ini kontrol ederek kendi medyasını oluşturmuştur. Kamu ve özel kuruluşların reklam ve ilanlarının da iktidar medyasına yönlendirilmesini sağlamıştır. Bağımsız medya kuruluşlarına reklam ve ilan verilmesini baskıyla engellemeye devam etmektedir. İktidarın bu faaliyetleri anayasayla güvence altına alınan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne direkt müdahaledir.

Aynı iktidar, şimdi şeffaf bir biçimde uluslararası fonlardan alınan desteklerle ayakta durmaya çalışan medya kuruluşlarının faaliyetlerini şaşırtıcı bir biçimde milli güvenlik sorunu olarak tanımlamakta ve yerli, milli medya oluşturarak bu alana da müdahale edeceğinin açıklamalarını yapmaktadır.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, evrensel gazetecilik ilkelerine uygun habercilik yapmak esastır. Yurttaşların medyanın fon kaynakları konusunda şeffaf bir biçimde bilgilendirilmesi gereklidir. İktidar da kendi medyasına sağladığı fonlar konusunda şeffaf olmalıdır. Bu yapılıyorsa milli güvenlik sorunu söz konusu değildir. Yıllardır haberi suç, gazeteciliği terör faaliyetiymiş gibi göstermeye çalışan iktidarın, şimdi milli güvenlik sorunu diyerek baskı ve sansür uygulamalarına bir yenisini daha eklenmek istediğini görüyoruz. Yaşadığımız dönemde yalnız Türkiye’de değil, başta Almanya olmak üzere birçok ülkede iktidarın hoşuna gitmeyen haberleri yapan gazetecilerin de tehdit edildiğini gözlüyoruz.

İktidarı hem yurt içinde hem de yurt dışında gazetecileri hedef gösterip, can güvenliklerini yok saymaktan, gazeteciliğe müdahale etmekten, bağımsız medya kuruluşlarını kontrol altına almak için yeni baskı yöntemleri yaratmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.”