TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu anketinin sonucu:Kadın gazeteciler kariyer hedefine geç ulaşıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun 100 kadın gazeteciyle yaptığı ankete göre kadın gazeteciler en çok kariyer hedefine ulaşmadaki zorluktan şikayetçi. Bunu sırasıyla cinsiyetçi yaklaşım, ücret, mobing, aile ve toplumsal kimlik yanıtları takip etti.

İstanbul- Medyada çalışan kadın gazetecilerin sorunlarını ortaya koymayı hedefleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun anketine 100 kadın gazeteci katıldı. Ankette kadın gazetecilere kariyer, ücret, mobing, cinsel taciz ve medyadaki cinsiyetçi dil konusunda sorular yöneltildi.

“Çalıştığınız kurumda karar verici pozisyonda kaç kadın olduğu” sorusuna 20’den fazla 73, 5-10 arasında 20, 10-20 arasında 7 yanıtı alındı. “Kadın gazetecilerin en sık karşılaştıkları sorunları önceliğine göre sıralayın” sorusuna 100 gazetecinin 67’si ilk sırada kariyer hedeflerine ulaşmadaki zorluk yanıtını verdi. Bunu sırasıyla cinsiyetçi yaklaşım, ücret, mobing, aile ve toplumsal kimlik yanıtları takip etti.

“Çalışma yaşamınızda cinsel tacize uğradınız mı?” sorusuna 57 kişiden “hayır uğramadım” yanıtı alındı. Bu soruya 17 kişi “bir kez uğradım” 14 kişi “birden çok kez maruz kaldım” ve 12 kişi’ de “arkadaşım uğradı” yanıtı verdi.

İSTİSMAR, ŞİDDET VE ENSEST HABERLERİ TARAFLI VERİLİYOR

“Çocuk ve Kadın istismarı, kadına yönelik şiddet ya da ensest vakalarının çalıştığınız kurumda tarafsız kişisel haklar uygun biçimde yer alıyor mu?” sorusuna evet diyenler 39 kişi oldu. “Politik yaklaşıldığını düşünüyorum” yanıtı ikinci sırada 21 kişiyle yer aldı. “Geçmişe göre alıyor ama yetersiz” diyenler 19, “hayır düşünmüyorum diyenler”  12’de  “sansasyonel biçimde ele alınıyor” diyenler ise 9 kişi’de kaldı. 

“Çalıştığınız kurumda kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın ve çocuk haberlerine bakış ve kullanılan dil konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna 36 kadın gazeteci “genelde doğru buluyorum”,  “geçmişe göre daha düzeldi” diyenlerin sayısı 36, “eril dilin hakim olduğunu düşünüyorum” diyenler ise 24 oldu.4 kadın gazeteci ise “daha dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor” dedi. 

MEDYADA EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÖDENMİYOR

“Aynı işi ürettiğiniz erkek meslektaşlarınızla aranızda ücret farkı var mı?” sorusunun yanıtına evet var diyenler 39, “bilmiyorum” diyenler 28, “aynı ücreti alıyoruz” diyenler ise 20 kişi oldu. 

Ankete katılan kadın gazetecilerin 67’si işyerlerinde 20’den fazla kadın gazetecinin çalıştığını beyan etti.15’i ise 0-5 kadın gazetecinin, 11’i ise 5-10 kadın gazetecinin çalıştığı kurumlarda görev yaptığını belirtti. 

TGC KADIN KOMİSYONU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?

Turgay Olcayto’nun başkanlığını yaptığı TGC Yönetim Kurulu’nun kararıyla 2013-2016 döneminde oluşturulan Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın gazetecilerin yaşadığı sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan eril dilin değişimine katkıda bulunmak için kuruldu. Komisyon ilk olarak Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu'nu hazırladı. Hazırlanan kılavuz 2 bin adet bastırılarak medya kuruluşlarına ve TGC üyelerine ulaştırıldı. Kadın Gazeteciler Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü’nde her yıl TGC üyeleriyle toplantılar yaptı, Kadınlar Günü yürüyüşlerine katıldı. Medya kuruluşlarında ve İletişim Fakültelerinde gazeteci adaylarına yönelik medyada cinsiyet eşitlikçi dil eğitimleri verdi. 25 Kasım 2019’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde “Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar” Toplantısı düzenledi. TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan’ın moderatörlük yaptığı toplantıda konuşmacı olarak  İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü,  TGC Yönetim Kurulu Üyesi -Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu yer aldı. Kadın Gazetecilerin sorunlarını ortaya koyan anket çalışması yaptı. Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun hazırladığı “Kadın ve Medya-Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu”na www.tgc.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.