TGC: Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde tarafız

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tüm habercileri göreve çağırdı. 

Gazetecilere, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılması, kadın ve çocuklara yönelik her türlü şiddetle ilgili suçun takipçisi olunması çağrısı yapan komisyon açıklamasında,   “caydırıcı ceza uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olunmalı ve cinsiyet eşitlikçi bir dille haber yapılmalı” dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde gazeteci olarak taraf olduklarına dikkat çeken Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Pandemi sürecinde kadınların olumsuz etkilendiği ve ev içi şiddette artış gözlendiği konunun uzmanlarınca net olarak ifade edilmiştir. Yaşadığımız bu zorlu süreç,  biz habercilere de bu gerçeği görünür kılma sorumluluğu yüklemektedir. İçişleri Bakanlığı’na göre 2020 yılı kasım ayına kadar 234 kadın öldürülmüştür.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE SAHİP ÇIKILMALI
TGC Kadın Komisyonu olarak, artan şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor ve kadın - erkek demeden tüm basın çalışanlarını kadına yönelik şiddetin önlenmesi için görevini yapmaya davet ediyoruz.

KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET SUÇLARININ TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ
Bu kapsamda, risk altındaki kadın ve çocukların can güvenliğini önceleyen, ekonomik ve psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz, tecavüz dahil cinsel şiddet, çocuk yaşta zorla evlendirme, eziyet gibi suçlara ilişkin caydırıcı cezaların uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olmak zorundayız.

KAMUOYUNDA FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ
Kamuoyunda farkındalığı artıracak haberler hazırlayarak şiddetin yaygınlaşmasının önüne geçmek ve her fırsatta şiddetin suç olduğunu hatırlatmak önceliğimiz olmalıdır.
Unutmamalıyız ki bir kadın ya da çocuğun yaşamı, basın mensubu olarak şiddetin hangi tarafında durduğumuza bağlı olabilir.

HABER YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Bu nedenle TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu”nda yer alan kadın cinayeti haberlerinde dikkat edilecek noktaları bir kez daha meslektaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.

1.    Melodramdan, sansasyon ve pornografiden kaçınılmalı. Cinayetin ayrıntılarını pornografik olarak resmederek şiddetin pornografisi üretilmemeli.
2.    Öldürülen kadının değil, katilin fotoğrafları kullanılmalı.
3.    Haber fail ifadesine dayanarak yazılmamalı, ölen kadının katilin/failin iddialarını yanıtlayacak ve çürütecek durumda olmadığı unutulmamalı.
4.    Haberi yapan kişi psikolog, yargıç, falcı veya öykü yazarı değil, haberci olduğunu unutmamalı.
5.    Cinayetin sorumlusu olarak cinnet, kıskançlık, öfke, namus, iflas, psikolojik sorun vb. gibi cinayeti haklı gibi gösterecek, cinayeti meşrulaştırmaya çalışan ifadeler kesinlikle kullanılmamalı.
6.    Bu bahanelerin kadın cinayetlerinde meşrulaştırmanın yanı sıra haksız tahrik indirimi talebiyle mahkemede delil gösterilebildiği unutulmamalı.
7.    Kadınların -varsa- cinayet öncesi koruma talepleri, maktulün -varsa- karakol şikayetleri, hakkında verilmiş savcılık kararı, geçmişte şiddete maruz kalıp kalmadığı, gelenekler, destek olmayan aile vb. gibi etkenler mutlaka haberde yer almalı.
8.    Fikri takip yapılmalı. Cinayet haberinin ardından failin yakalanma, yargılanma süreçleri de takip edilerek haberleştirilmeli.”

TGC Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’na ulaşmak  için:  https://www.tgc.org.tr/bildirgeler/cinsiyet-esitlikci-haber-kilavuzu.html

TGC KADIN KOMİSYONU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?
Turgay Olcayto’nun başkanlığını yaptığı TGC Yönetim Kurulu’nun kararıyla 2013-2016 döneminde oluşturulan Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın gazetecilerin yaşadığı sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan eril dilin değişimine katkıda bulunmak için kuruldu. Komisyon ilk olarak Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu'nu hazırladı. Hazırlanan kılavuz 2 bin adet bastırılarak medya kuruluşlarına ve TGC üyelerine ulaştırıldı. Kadın Gazeteciler Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü’nde her yıl TGC üyeleriyle toplantılar yaptı, Kadınlar Günü yürüyüşlerine katıldı. Medya kuruluşlarında ve İletişim Fakültelerinde gazeteci adaylarına yönelik medyada cinsiyet eşitlikçi dil eğitimleri verdi.