Sanat Galerisi

Sergi Salonları

Altı ayrı sergi salonundan oluşan Sanat Galerisi, her 19 günde bir değişik sanatçıların resim, seramik, heykel, gravür, tezhip, minyatür, hat, ebru... vb. alanlardaki sergileriyle sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Sanat Galerisi salonlarının her biri değişik ebatlarda olup sanatçıların tercihine göre istedikleri büyüklükteki salonda / salonlarda eserlerini sergilemelerine imkan tanınmaktadır.

Geniş ve ferah salonların ışıklandırması da sanatçıları ve izleyicileri memnun etmektedir.

Açılış ve Kapanış Saatleri

Sanat Galerilerimiz hafta içi her gün (Cumartesi ve Pazar hariç) 10.00 - 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Giriş ücretsizdir.


Sanat galerimizin krokisi


Sergi Dönemleri


Sergi Dönemleri (2013 – 2014)

23.09.2013 – 11.10.2013 arası
21.10.2013 – 08.11.2013 arası
11.11.2013 – 29.11.2013 arası
02.12.2013 – 20.12.2013 arası
23.12.2013 – 10.01.2014 arası
13.01.2014 – 31.01.2014 arası
03.02.2014 – 21.02.2014 arası
24.02.2014 – 14.03.2014 arası
17.03.2014 – 04.04.2014 arası
07.04.2014 – 25.04.2014 arası
28.04.2014 – 16.05.2014 arası
20.05.2014 – 06.06.2014 arası
09.06.2014 – 27.06.2014 arası

Sergi Dönemleri (2014 – 2015)

13.10.2014 – 31.10.2014 arası
03.11.2014 – 21.11.2014 arası
24.11.2014 – 12.12.2014 arası
15.12.2014 – 02.01.2015 arası
05.01.2015 – 23.01.2015 arası
26.01.2015 – 13.02.2015 arası
16.02.2015 – 06.03.2015 arası
09.03.2015 – 27.03.2015 arası
30.03.2015 – 17.04.2015 arası
20.04.2015 – 08.05.2015 arası
11.05.2015 – 29.05.2015 arası
01.06.2015 – 19.06.2015 arası
22.06.2015 – 11.07.2015 arası

Sergi Dönemleri (2015 – 2016)

05.10.2015 – 23.10.2015 arası
26.10.2015 – 13.11.2015 arası
16.11.2015 – 04.12.2015 arası
07.12.2015 – 25.12.2015 arası
28.12.2015 – 15.01.2016 arası
18.01.2016 – 05.02.2016 arası
08.02.2016 – 26.02.2016 arası
29.02.2016 – 18.03.2016 arası
21.03.2016 – 08.04.2016 arası
11.04.2016 – 29.04.2016 arası
02.05.2016 – 20.05.2016 arası
23.05.2016 – 10.06.2016 arası
13.06.2016 – 01.07.2016 arası

Sergi Dönemleri (2016 – 2017)

03.10.2016 - 21.10.2016 arası
24.10.2016 - 11.11.2016 arası
14.11.2016 - 02.12.2016 arası
05.12.2016 - 23.12.2016 arası
26.12.2016 - 13.01.2017 arası
16.01.2017 - 03.02.2017 arası
06.02.2017 - 23.02.2017 arası
27.02.2017 - 17.03.2017 arası
20.03.2017 - 07.04.2017 arası
10.04.2017 - 28.04.2017 arası
02.05.2017 - 18.05.2017 arası
22.05.2017 - 09.06.2017 arası
12.06.2017 - 30.06.2017 arası

Sergi Dönemleri (2019 – 2020)

24.12.2018 - 11.01.2019 arası
14.01.2019 - 01.02.2019 arası
04.02.2019 - 22.02.2019 arası
02.12.2019 - 20.12.2019 arası
25.02.2019 - 15.03.2019 arası
18.03.2019 - 05.04.2019 arası
08.04.2019 - 26.04.2019 arası
29.04.2019 - 17.05.2019 arası
20.05.2019 - 04.06.2019 arası
10.06.2019 - 28.06.2019 arası
07.10.2019 - 25.10.2019 arası
28.10.2019 - 15.11.2019 arası
18.11.2019 - 06.12.2019 arası
09.12.2019 - 27.12.2019 arası

Sergi Dönemleri (2020– 2021)

30.12.2019 - 17.01.2020 arası
20.01.2019 - 07.02.2020 arası
10.02.2020 - 28.02.2020 arası
02.03.2020 - 20.03.2020 arası
23.03.2020 - 10.04.2020 arası
13.04.2020 - 30.04.2020 arası
04.05.2020 - 22.05.2020 arası
01.06.2020 - 19.06.2020 arası
22.06.2020 - 10.07.2020 arası
05.10.2020 - 23.10.2020 arası
26.10.2020 - 13.11.2020 arası
16.11.2020 - 04.12.2020 arası
07.12.2020 - 25.12.2020 arası
28.12.2020 - 15.01.2021 arası
18.01.2021 - 05.02.2021 arası
08.02.2021 - 26.02.2021 arası
01.03.2021 - 19.03.2021 arası
22.03.2021 - 09.04.2021 arası
12.04.2021 - 30.04.2021 arası
03.05.2021 - 21.05.2021 arası
24.05.2021 - 11.06.2021 arası
14.06.2021 - 02.07.2021 arası

Sergi Dönemleri (2021 -2022)
04.10.2021 – 22.10.2021 arası
25.10.2021 – 12.11.2021 arası
15.11.2021 – 03.12.2021 arası
06.12.2021 – 24.12.2021 arası
27.12.2021 – 14.01.2022 arası
17.01.2022 – 02.02.2022 arası
07.02.2022 – 25.02.2022 arası
28.02.2022 –18.03.2022 arası
21.03.2022 – 08.04.2022 arası
11.04.2022 – 29.04.2022 arası
09.05.2022 – 27.05.2022 arası
30.05.2022 – 17.06,2022 arası
20.06.2022 – 08.07.2022 arası

Sanat galerilerimizde sergi açmak isteyen sanatçıların Sergi Dönemlerini ve Başvuru Koşullarını inceledikten sonra “Sanat Galerisi Sergi Salonları Başvuru Formu”nu (e-posta veya faks olarak da istenebilir) doldurmaları, çalışmalarından birkaç örnek (fotoğrafları da olabilir) ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Basın Müzesi Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri yeterlidir.

Başvuru Koşulları ve Formu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Sanat Galerisi

Cevat Fehmi Başkut Sergi Salonları Başvuru Koşulları:

1. Sergi açmak isteyen sanatçı, 3 eseri, ayrıntılı özgeçmiş yazısı ve yeni çekilmiş fotoğrafı ile birlikte Müze Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

2. Sanatçı, uğraş verdiği sanat dalı, sanata bakış açısı ve dünya görüşü hakkında kurumumuzu bilgilendirecektir

3. Sanatçıya sergileme tarihi, yönetim tarafından iletilecektir. Tarih verildiği an sanatçıdan tutarın %50’si kaparo olarak alınır. Bakiyesi 1 ay öncesinden Müze yönetimince Türkiye Gazeteciler Cemiyeti muhasebesine yatırılmak üzere sanatçıdan alınır.

4. Karma sergilerde ismi belirtilen sanatçılar dışındaki kişilerin eserleri sergilenemez. Sergilenen eserler için, sahibinden veya varislerinden yazılı onay belgesi alınır.

5. Sergilenecek eserlerin yasalarımız yönünden sakıncalı olmaması gereklidir. Aksi durumlarda sergi, yönetimimizce iptal edilir.

6. Sanatçının sergisinde yer alan eserlerden telif yasası gereği, başka şahıslarla veya kurumlarla uyuşmazlık vukuunda sorumluluk sanatçıya aittir. Adli mercilerde Basın Müzesi yönetimi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar

7. Sanatçı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde sergilediği eserlerinden bir tanesini Basın Müzesi koleksiyonuna bağışlar. Bağışladığı eserinin ileriki tarihlerde açılacak koleksiyon sergisinde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yararına satılmasını şimdiden kabul eder.

8. Açılış kokteyli sanatçıya aittir. Sergi Açılış Kokteyli saat 14.00- 17.30 arası yapılır.

9. Sanatçı, sergi süresince sergisinin başında bulunmayı veya bir temsilcisini görevlendirmeyi taahhüt eder

10. Sanatçı sergi süresince duvarlara herhangi bir şey (isim, fiyat etiketi...vb.) yapıştırmamayı, ayrıca müzik yayını dışında elektrikli cihaz kullanmamayı taahhüt eder.

11. Sergileme tarihi sona erdiğinde, en geç 7 gün içinde alınmayan eserlerden sorumluluk kabul edilmez

12. Sergi ziyaret saatleri: Cumartesi ve Pazar hariç diğer günler 10.00 -17.30 arasıdır.

13. Sergileme tarihi sona erdiğinde, en geç 7 gün içinde alınmayan eserlerden sorumluluk kabul edilmez.

 


Sergi Başvuru Formu (Kişisel)     PDF     WORD

Kurum - Karma Sergi Başvuru Formu (Kurum)     PDF     WORD


Sergilerimiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Cevat Fehmi Başkut Sanat  Galerisi Salonlarında;

07 Mart 2020 Pazartesi – 15 Mart 2020 Pazar tarihleri arasında açılacak sergiler:

İstanbul Tabip Odası 2020 Yılı 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri: (7 Mart 2020 sergi kuruluşu – 15 Mart 2020 sergi kaldırılması)

9 Mart 2020 Pazartesi:

14.30  - Sergi ve Açılış Töreni: “Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık” Resim Yarışması

             Sergi Açılışı ve Ödül Töreni

 9 Mart 2020 Pazartesi:

 16.45-  Fotoğraf Sergisi: Açılış ve Ödül Töreni

9 Mart 2020 Pazartesi:

17.00 -  Resim ve Heykel Sergisi: Açılış ve Kokteyl


14 Şubat 2020 Cuma – 28 Şubat  2020 Cuma tarihleri arasında açılacak sergiler:

Aydın Doğan Vakfı: 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen Karikatürler Sergisi.

 Sanat Atölyesi


Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 30 kişinin aynı anda çalışabileceği, rahat, huzurlu ve coşku dolu bir ortam olan sanat atölyemizde;

* Başta resim olmak üzere, plastik sanatlarda her yaş grubuna yönelik seminerler.

* El Sanatları olarak Minyatür, Hat, Tezhip, Goblen… vb. seminerleri

* Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerine kayıt yaptırmak isteyen gençlere yönelik de sanat seminerleri (hafta içi ve hafta sonu) düzenlenmektedir.

Açılış ve Kapanış Saatleri

Sanat Galerilerimiz hafta içi her gün ve Cumartesi günleri 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Giriş ücretsizdir.