Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 46. Genel Kurulu yapılacak

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurul Çağrısı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu 8 Nisan 2019 Pazartesi ve 9 Nisan 2019 Salı günleri saat 10.00’da Cağaloğlu Türkocağı Cad. No.1’deki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacak. Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın başlayacak, 18 Nisan 2019 Perşembe günü aynı yerde devam edecektir.

Seçimler Genel Kurulun ikinci günü yapılacak ve oy sandığı 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Değerli üyelerimizin bilgisine sunar katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

BİRİNCİ GÜN :  

 • Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu,
 • Cemiyet Başkanı’nın açış konuşması,
 • Yönetim Kurulu, Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu,

Raporunun okunması ve görüşülmesi,                                                                    

 • Kurullar için aklama oylamasının yapılması,
 • 2019-2020-2021 yılları bütçe tasarılarının incelenmesi, oylanması,
 • Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin güncellenmiş halinin Genel Kurul onayına sunulması,
 • Üye aidatı durumunun görüşülmesi,
 • Dilekler,
 • Oy ayrımı kurulunun seçimi ve ikinci gün yapılacak seçimler hakkında bilgilendirme,

 İKİNCİ GÜN :  

 • Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu’nun Seçimleri,
 • Kapanış.